Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί  διπλωματούχοι των Τμημάτων:

περισσότερα

Υποχρεώσεις

Με την ένταξη κάθε Μ.Φ. στο Π.Μ.Σ. η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. εισηγείται στη Ε.Δ.Ε., η οποία αποφασίζει ...

περισσότερα

Προθεσμίες

Μία φορά το χρόνο γίνεται η προκήρυξη των θέσεων Μ.Φ. Αιτήσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ...

περισσότερα

Τελευταία Νέα