Σε ποιους απευθύνεται

Στο Π.Μ.Σ. για την απονομή του Μ.Δ.Ε. γίνονται δεκτοί  διπλωματούχοι των Τμημάτων:

περισσότερα

Υποχρεώσεις

Παρακολούθηση μαθημάτων

H παρακολούθηση της διδασκαλίας των μαθημάτων και των ασκήσεων (εργαστηριακών, κλπ) είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση ...

Βαθμολογία - Εξετάσεις – Ορισμός ΕΚ και ΤΕΕ

Η επίδοση σε κάθε μάθημα αξιολογείται από τον/ους διδάσκοντα/ες και βαθμολογείται με  ...

περισσότερα

Προκήρυξη νέων θέσεων ΜΦ

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) αποφάσισε την προκήρυξη ...

περισσότερα

Τελευταία Νέα