«Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και οι προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της»

Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Μαθήματα χειμερινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξι (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X 5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

  1. (DGP_101) Εισαγωγή στους Μικροϋπολογιστές και Μικροσυστήματα (Τομέας Η/Υ). (Καλύβας Γρηγόριος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ).

 

Περιεχόμενο

 

• Αρχιτεκτονική Μικροεπεξεργαστών, Αρχιτεκτονική του μΕ 8085, Εντολές του 8085 και διαγράμματα χρονισμού. Προγραμματισμός σε γλώσσα Assembly.

• Μνήμες ROM /RAM, σχεδιασμός διατάξεων μνημών και τρόποι επιλογής.

• Είσοδος / Έξοδος ελεγχόμενη από το πρόγραμμα. Κυκλώματα επιλογής συσκευών, υλοποίηση θυρών Εισόδου /Εξόδου, Μελέτη και χρησιμοποίηση του περιφερειακού 8155 , μελέτη και χρησιμοποίηση του περιφερειακού 8255. Εφαρμογές.

• Συστήματα και μηχανισμοί διακοπών. Το σύστημα διακοπών του 8085. Είσοδος/ Έξοδος με διακοπή.

• Σύνδεση του 8085 με εξωτερικά συστήματα για έλεγχο και επεξεργασία.

• Ασύγχρονη και Σύγχρονη Σειριακή Επικοινωνία. Μελέτη και χρησιμοποίηση της USART 8251.

• Εισαγωγή στον μΕ 8086 (περιγραφή σημάτων, εσωτερική αρχιτεκτονική, μοντέλο προγραμματισμού)

Το μάθημα συνοδεύεται από εργαστήριο όπου γίνεται σχεδίαση και υλοποίηση συ-γκεκριμένων εφαρμογών με βάση κυρίως τον μικροεπεξεργαστή 8085.

 

2.    (DGP_102) Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου (Τομέας Σ.Α.Ε.).

(Καζάκος Δημοσθένης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

Περιεχόμενο

 

Μετασχηματισμός Laplace , περιγραφή συστημάτων με διαφορικές εξισώσεις, ορι-σμός συνάρτησης μεταφοράς συστήματος, απόκριση σε διάφορες κλάσεις εισόδων. Μελέτη ευαισθησίας σε διαταραχές, χρησιμότης και ορισμός της ανάδρασης, συμπεριφορά συστημάτων με ανάδραση. Ευστάθεια γραμμικών συστημάτων με ανάδραση. Η μέθοδος του γεωμετρικού τόπου ριζών, διαγράμματα απόκρισης συχνότητας, διαγράμματα μέτρου και φάσης. Ευστάθεια στο πεδίο της συχνότητας, κριτήριο Nyquist.

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    (DGP_103) Διαχείρηση πόρων και βιώσιμη ανάπτυξη (Διδάσκεται από το Τμήμα Φυσικής).

Ø  Λευθεριώτης Γεώργιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">glefther@physics.upatras.gr

Ø  Κιουτσιουκης Ιωάννης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Περιεχόμενο

 

Παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση: σημερινή κατάσταση και προοπτικές

·           Ενέργεια, περιβάλλον και ΑΠΕ στον 21ο αιώνα

·           Παραγωγή ηλεκτρισμού από συμβατικά συστήματα και συστήματα ΑΠΕ

·           Χρήση ενέργειας στα κτίρια, στον παραγωγικό τομέα και στις μεταφορές

·           Ενεργειακή κατάσταση στην Ελλάδα και η αξιοποίηση των ΑΠΕ

Ηλιακή ενέργεια και συστήματα συλλογής και αξιοποίησης

·           Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της γης, έννοιες, ορισμοί, μετρήσεις

·           Ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια κτιρίων και συστημάτων ηλιακής ενέργειας

·           Επίπεδοι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες και συλλέκτες σωλήνων κενού

·           Φωτοβολταϊκά και υβριδικά φωτοβολταϊκά/θερμικά (PV/T) συστήματα

·           Μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισμό μέσω θερμοδυναμικού κύκλου

·           Συγκεντρωτικά θερμικά, φωτοβολταϊκά και φωτοβολταϊκά/θερμικά συστήματα

·           Χρήση της ηλιακής ενέργειας στα κτίρια, στον παραγωγικό τομέα και στις μεταφορές

·           Διατάξεις ηλιακής ενέργειας και άλλων ΑΠΕ για ηλεκτρική ενέργεια στα κτίρια

Πρόγνωση της Ηλιακής ενέργειας

·      Βασικές έννοιες

·      Εφαρμογές της πρόγνωσης ηλιακής ακτινοβολίας και παραγόμενης ισχύος (PV, CSP)

·       Περιγραφή ενός τυπικού συστήματος  πρόγνωσης (μοντελοποίηση χρονοσειρών, κινήσεις νεφών, η αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού)

·      Επεξεργασία της πρόγνωσης της ηλιακής ακτινοβολίας για τον υπολογισμό της φωτοβολταϊκής ισχύος

·      Αξιολόγηση των προγνώσεων της ηλιακής ακτινοβολίας και της προβλεπόμενης ισχύος

ΦωτοβολταΪκά  (Φ/β)

·           Βασικές έννοιες και εξισώσεις από τη φυσική Στερεάς Κατάστασης. Φ/β στοιχεία, ισοδύναμα κυκλώματα και εξισώσεις προσομείωσης.

·           Τεχνολογίες κρυσταλλικού και πολύ- κρυσταλλικού Si. Παραγωγή της πρώτης ύλης. Επίδραση των κρυσταλλικών ατελειών και προσμείξεων. Επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας στην απόδοση.

·           Παραγωγή των wafers και επεξεργασία μέχρι το τελικό προϊόν. Νέες διαδικασίες. Ο ρόλος της ερευνας και καινοτομίας. Ετεροεπαφές. Φ/β λεπτών υμενίων. Αμορφο Si (a-Si),  Μικροκρυσταλλικό SicSi)και a-SicSi.

·           Φ/β τρίτης γενιάς. Υψηλής απόδοσης φ/β ΙΙΙ-V.

·           Πλαίσια. Συστήματα. Εξισώσεις προσομείωσης. Ενεργειακοί υπολογισμοί- αποδόσεις- διαστασιολόγηση Φ/β συστημάτων. Χρόνος ζωής πλαισίων.

·           Νέες τεχνολογίες (Οργανικά, DSSC, QuantumDots κλπ.).

·           Βέλτιστες διατάξεις.  Εγκαταστάσεις σε κτήρια. Αισθητικά και περιβαλλοντικά προβλήματα και λύσεις. Οικονομικοίυπολογισμοί.

·           Αποδιδόμενη ενέργεια.

Αιολική Ενέργεια

·           Βασικές έννοιες μηχανικής των ρευστών

·           Η φύση του ανέμου-ανεμολογικές μετρήσεις

·           Μοντελοποίηση της παραγόμενης ισχύος (αριθμητικά μοντέλα πρόγνωσης καιρού, υποκλιμάκωση, μετατροπή σε ισχύ, τυπικά σφάλματα πρόβλεψης)

·           Πρόγνωση (βραχυπρόθεσμη, μεσοπρόθεσμη, μεταβλητότητα ισχύος, αβεβαιότητες)

·           Στατιστική περιγραφή των αιολικών πεδίων- αιολικά πάρκα.

·           Σχεδίαση αιολικών μηχανών. Μηχανικά συστήματα (πτερύγια- ρότορας), ηλεκτρικά συστήματα, συστήματα ελέγχου.

·           Μοντελοποίηση της λειτουργίας ανεμογεννητριών (Α/Γ) σε πραγματικές συνθήκες.

·           Ενεργειακοί υπολογισμοί- αποδόσεις- διαστασιολόγηση Α/Γ

Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (ΜΥΗΣ)

·           Στοιχεία υδρολογίας- υδραυλικά φαινόμενα.

·           Μοντελοποίηση του υδατικού δυναμικού- καμπύλη διάρκειας παροχών

·           Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί. Έργα κεφαλής (υδροληψία-εξαμμωτής), έργα μεταφοράς (αγωγοί προσαγωγής), μετατροπή σε ηλεκτρισμό (στροβιλοστάσιο).

·           Είδη και χαρακτηριστικά υδροστροβίλων (δράσης-αντίδρασης Pelton, Kaplan, κλπ). Συστήματα ελέγχου της λειτουργίας των ΜΥΗΣ

·           Ενεργειακοί υπολογισμοί- αποδόσεις- διαστασιολόγηση υδροηλεκτρικών

 Πειραματική επίδειξη λειτουργίας μονάδων ΑΠΕ

·           Μετρήσεις με όργανα μέτρησης ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου

·           Πειραματική επίδειξη φωτοβολταϊκών και μικρής Α/Γ

·           Διαχείριση – επεξεργασία δεδομένων ηλιακής και αιολικής ενέργειας

 

2.     (DGP_104) Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας.

(Βοβός Νικόλαος, Βοβός Παναγής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">n.a.vovos@ece.upatras.gr, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">panagis@upatras.gr )

 

Περιεχόμενο

 

Γενική τεχνική περιγραφή των Ευέλικτων Συστημάτων Μεταφοράς ΕΡ (FACTS), των Ευέλικτων Συστημάτων Διανομής (FDS), των δικτύων με Διεσπαρμένη Παραγωγή, των μικροδίκτυων και έξυπνων δικτύων. Περιγραφή διεσπαρμένων συστημάτων παραγωγής και συσκευών αποθήκευσης ενέργειας. Μικροδίκτυο και σύστημα διαχείρισης του ενεργού δικτύου διανομής. Ελεγκτές των μικροπαραγωγών και των συσκευών αποθήκευσης ενέργειας  και κεντρικός ελεγκτής. Παροχή βοηθητικών υπηρεσιών από το μικροδίκτυο στο σύστημα διανομής. Μικροπαραγωγών και συσκευών αποθήκευσης ενέργειας έλεγχος συχνότητας και τάσης. Εξασφάλιση ποιότητας ισχύος στο ίδιο το μικροδίκτυο. Μονάδα συντονισμού προστασίας και βασικά προβλήματα προστασίας μικροδίκτυων σε αυτόνομη και διασυνδεδεμένη λειτουργία. Εξελίξεις στη μεθοδολογία σχεδίασης και ανάπτυξης των μετατροπέων ισχύος. Έξυπνοι μετρητές, συστήματα διαχείρισης διανομής και απόκριση ζήτησης. Εποπτικός έλεγχος και αναζήτηση δεδομένων (SCADA) σε ενεργά δίκτυα διανομής. Κύρια χαρακτηριστικά της οικονομίας του μικροδίκτυου και σύγκρισή της με την οικονομία των συμβατικών ΣΗΕ. Επίδραση της ενσωμάτωσης της διεσπαρμένης παραγωγής στην ποιότητα ισχύος και την αξιοπιστία. Υπάρχουσες τεχνολογίες βελτίωσης της ποιότητας ισχύος.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    (DGP_105) Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής.

(Λογοθέτης Μιχάλης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

·           Δίκτυα επικοινωνιών και Διαδίκτυο. Η στοίβα πρωτοκόλλων του Διαδικτύου. Τα άκρα και ο κορμός δικτύου. Δίκτυα μεταγωγής κυκλωμάτων (VirtualCircuits) και μεταγωγής πακέτων (Datagrams). Καθυστέρηση και απώλειες πακέτων (κίνησης).

·           Θεωρία Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης. Βασικές έννοιες (συμφόρηση, βαθμός εξυπηρέτησης, φορτίο κίνησης. Στοχαστική διαδικασία άφιξης και εξυπηρέτησης κλήσεως. Η Μαρκοβιανή ιδιότητα. Η ιδιότητα PASTA. Ο νόμος του Little. Ανάλυση Μαρκοβιανών συστημάτων απωλειών και αναμονής (Μ/Μ/s, M(n)/M/s). Μοντέλα απωλειών πολυδιάστατης τηλεπικοινωνιακής κίνησης. (Ανάλυση συστημάτων εξυπηρέτησης, μορφής γινομένου – ProductFormSolutionKaufman-Robert'srecursion). Στατιστική Πολυπλεξία κλήσεων. Σύστημα δέσμευσης εύρους ζώνης (TrunkReservation) για εξισορρόπηση των απωλειών κίνησης.

·           Το Στρώμα Εφαρμογής. Αρχιτεκτονικές Δικτυακών Εφαρμογών: το μοντέλο Πελάτη - Εξυπηρετητή (Client-Server) και η αρχιτεκτονική ομοτίμων (P2P).  WEB (WWW) και το πρωτόκολλο HTTP. Διανομή Περιεχομένου με Webcache (ProxyServer), με Δίκτυα Διανομής Περιεχομένου, με την αρχιτεκτονική P2P (το πρωτόκολλο BitTorrent για την διανομή αρχείων).

·           Το Στρώμα Μεταφοράς. Σκοπός. Το πρωτόκολλο UDP. Αρχές της αξιόπιστης μετάδοσης πακέτων. Το πρωτόκολλο stop & wait. Βελτίωση της απόδοσης των πρωτοκόλλων τύπου stop & wait µε την μέθοδο pipelining (πολλαπλή μετάδοση πριν από την επιβεβαίωση λήψης). Το πρωτόκολλο TCP. HTCP σύνδεση. Round-Triptime. Υπολογισμός του μήκους του πεδίου “sequence numbers”. Έλεγχος ροής. Έλεγχος συμφόρησης. Υπολογισμός βέλτιστου παραθύρου μετάδοσης.

·           Το Στρώμα Δικτύου. Σκοπός. Μοντέλο εξυπηρέτησης. Δρομολόγηση. Κεντρικός και κατανεμημένος αλγόριθμος δρομολόγησης. Ιεραρχική δρομολόγηση. Το πρωτόκολλο IPv4. Διευθύνσεις IPv4. Χωρισμός σε υποδίκτυα µέσω μάσκας υποδικτύου. CIDR. Μετάδοση του datagram από τον πομπό στον δέκτη: Διεθυνσιοδότηση, δρομολόγηση και προώθηση. Το πρωτόκολλο ICMP. Δρομολόγηση εντός αυτόνομων συστημάτων: RIP, OSPF. Μεταξύ αυτόνομων συστημάτων: BGP. Το πρωτόκολλο IPv6. Μετάβαση από το IPv4 στο IPv6. Δομή Δρομολογητή.

·           Το Στρώμα ζεύξης δεδομένων. Σκοπός. Κανάλιαπολυεκπομπής. Point-to-Point Protocol (PPP). Υπηρεσίες του στρώματος ζεύξης δεδομένων. Κάρτες διεπαφών δικτύου. Τεχνικές ανίχνευσης και διόρθωσης λαθών. Πρωτόκολλα MAC – Πρωτόκολλα διαμελισμού καναλιού: TDM, FDM,CDMA. Πρωτόκολλα τυχαίας προσπέλασης: Aloha, Slotted Aloha, CSMA, CSMA/CD (Ethernet). Πρωτόκολλα που μεταδίδεις όταν έλθει η σειρά σου: Polling – Token Pass. Το LAN ως πρωτόκολλο του στρώματος ζεύξης δεδομένων. Συσκευές διασύνδεσης LAN. Bridges - Αλγόριθμος δημιουργίας δένδρων επικάλυψης (Spanning Tree Protocol).

·           Δίκτυα ΑΤΜ (AsynchronousTransferMode - Ασύγχρονου Τρόπου Μεταφοράς). Εξέλιξη της τεχνολογίας και του τρόπου σχεδιασμού συστημάτων.  Υπηρεσίες Στενής (N-ISDN) και Ευρείας Ζώνης (B-ISDN) – Στοίβα πρωτοκόλλων  δικτύων ΑΤΜ – Επικεφαλίδα του ΑΤΜ πακέτου (cell) – ΑΤΜ Συνδέσεις – VP/VC Κόμβοι ΑΤΜ Δικτύων – Έλεγχος λαθών Επικεφαλίδας (HEC) – Αρχές της ΑΤΜ Μεταγωγής – Υπηρεσίες ATM – Αρχές του Ελέγχου της Κίνησης και της Συμφόρησης σε δίκτυα ΑΤΜ. 

·           Progress in Technology and in System Concept – Narrowband-ISDN and Broadband-ISDN Services – ATM Protocol Reference Model (PRM) – ATM Cell Header Format – Connection Identifiers – VP/VC Assignment – Header Error Control (HEC) – Principles of ATM switching – ATM Services – ATM Traffic control.

·           SONET και SDH. Η Αρχιτεκτονική της Σύγχρονης Ψηφιακής Ιεραρχίας των Συστημάτων Μετάδοσης.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    (DGP_107) Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο. 

(Κουμπιάς Σταύρος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

Περιβάλλον Πραγματικού Χρόνου, Mοντελάρισμα Συστημάτων Πραγματικού Χρόνου, Αρχιτεκτονικές Κατανεμημένων Ενσωματωμένων Συστημάτων, Ενσύρματες/Ασύρματες Δικτυακές Δομές για Τοπικά Περιβάλλοντα, Αλληλεπίδραση Υλικού-Λογισμικού, Ανοχή σε Σφάλματα, Επικοινωνίες Πραγματικού Χρόνου, Απαιτήσεις Απόκρισης σε Κρίσιμο και Μη Χρόνου, Πρωτόκολλα Σκανδαλισμού Χρόνου και Γεγονότων, Ανάλυση και Αξιολόγηση Πρωτοκόλλων Προσπέλασης Υποεπιπέδου MAC (Σταθερής και Δυναμικής Ανάθεσης του Καναλιού) με Δυνατότητα Απόκρισης σε Κρίσιμο και Μη Χρόνο, Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Σχεδίαση Συστήματος Πραγματικού Χρόνου με χρήση Ενσωματωμένων Αρχιτεκτονικών, Επιπεδοποιημένη Δομή Συστημάτων Βιομηχανικών (Εργοστασιακών) Επικοινωνιών,Τοπολογίες Βιομηχανικών Δικτύων (Bus, RIng/Loop, Star, Multi-Channel κλπ.), Είδη Κίνησης σε Βιομηχανικό Περιβάλλον,  Βιομηχανικά Δίκτυα και INTERNET - Λειτουργικές Απαιτήσεις: Αξιοπιστία Λειτουργίας, Διαλειτουργικότητα, κλπ., Δομή Περιορισμένου Μοντέλου OSI Τριών Επιπέδων: Επίπεδα Φυσικό, Σύνδεσης Δεδομένων (Υποεπίπεδα MAC, LLC), Τυπικές Βιομηχανικού τύπου Δικτυακές Εφαρμογές.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.    (DGP_109) Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. 

Ø  Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ø  Μπουρδούλης Μιχαήλ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή στις Γραμμικές Ανισότητες Πινάκων (ΓΑΠ). Λήμμα Schur, Απαλοιφή μεταβλητών. Ίχνος ΓΑΠ, Αρχή μέγιστου μέτρου (modulus), Θεώρημα Parseval. Κυρτά σύνολα και συναρτήσεις, Κυρτός προγραμματισμός. Ευστάθεια Συστημάτων, D-ευστάθεια, Τετραγωνική D-Ευστάθεια. Βέλτιστος Έλεγχος (Εξίσωση Riccati με ΓΑΠ). H_infty και Η_2 έλεγχος συστημάτων. Εφαρμογές ΓΑΠ σε συστήματα παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Βιβλία:          

Linear Matrix Inequalities in System and Control Theory,

In https://web.stanford.edu/~boyd/lmibook/lmibook.pdf.

G-R Duan, and H-H. Yu, LMIs in Control Systems: Analysis, Design and Applications, 2013, CRC Press,483 Pages.

C. Houpis and S. Sheldon, Linear Control System Analysis and Design with MATLAB®, Sixth Edition, 2013, CRC Press, 729 Pages.

 

2.    (DGP_110) Ευφυής (προσαρμοστικός, ασαφής και εξελικτικός) έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. 

(Γρουμπός Πέτρος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

Μοντελοποίηση Δυναμικών Συστημάτων. Μοντέλα ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων. Θεωρίες κλασικού και προηγμένου ελέγχου. Προσαρμοστικός έλεγχος. Ιεραρχικός έλεγχος. Ασαφή λογική. Έξυπνα συστήματα. Ευφυής έλεγχος. Εξελικτικός έλεγχος. Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα. Δυναμικά Υβριδικά Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (ΔΥΑΓΔ). ΥβριδικάΕνεργειακάΣυστήματα(ΥΕΣ). Εφαρμογές.

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

1.     (DGP_111) Οικονομικά των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος (Διδάσκεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών)

(Σκούρας Δημήτριος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγικές Έννοιες: Το περιβάλλον και οι φυσικοί πόροι στην οικονομική σκέψη. Περιβαλλοντικά θέματα σήμερα. Υποδείγματα πρόβλεψης της περιβαλλοντικής κατάστασης και της οικονομίας.

Οικονομική των Φυσικών Πόρων: Οικονομική έννοια των φυσικών πόρων, ταξινομήσεις των φυσικών πόρων. Στατική και δυναμική αποτελεσματικότητα. Δικαιώματα ιδιοκτησίας, εξωτερικές οικονομίες. Δομές αγορών. Πληροφορία και αβεβαιότητα. Ανάλυση Κόστους-Ωφέλειας. Μέθοδοι υποθετικών εκτιμήσεων (contingent valuation) και κόστους ταξιδιού. Εξαντλήσιμοι μη - ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι. Ενεργειακοί πόροι. Η αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Ανακυκλώσιμοι φυσικοί πόροι. Η ανακύκλωση στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανανεώσιμοι φυσικοί πόροι: Δάση, αλιευτικός και άλλος ζωικός πλούτος.

Οικονομική του Περιβάλλοντος: Ρύπανση και μόλυνση. Φόροι και επιδοτήσεις για αντι-ρύπανση και απο-ρύπανση. Εμπορεύσιμες άδειες ρύπανσης. Η περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα.

 

2.     (DGP_114) Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Διδάσκεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Ø  Κώστας Συριόπουλος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ø  Αθανάσιος Τσαγκανός, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

       (Μπορούν να το επιλέξουν μέχρι 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

 

Περιεχόμενο

 

Διακυβέρνηση της Επιχείρησης-Παρούσες αξίες. Αποτίμηση Ομολόγων-Αξία κοινών μετοχών. Κριτήρια λήψης επενδυτικών αποφάσεων. Το μοντέλο αποτίμησης κεφαλαιακών στοιχείων (CAPM)-Κίνδυνος και κόστος κεφαλαίου. Βέλτιστες πρακτικές κατάρτισης κεφαλαιουχικού προϋπολογισμού. Χρηματοδοτικές Αποφάσεις και αποτελεσματικότητα αγοράς. Πολιτική διανομής κερδών και κεφαλαιακή διάρθρωση. Χρηματοδότηση με δανειακά κεφάλαια. Χρηματοοικονομικός σχεδιασμός και διαχείριση κεφαλαίου κίνησης. Συγχωνεύσεις και Εταιρικός έλεγχος.

 

4.    (DGP_115) ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ (Διδάσκεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

       (Δέσποινα Καραγιάννη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

       (Μπορούν να το επιλέξουν μέχρι 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

 

Περιεχόμενο

 

Βασικοί ορισμοί. Ο ρόλος της δημιουργίας αξίας προς την αγορά-στόχο. Στρατηγική MKT και στρατηγικό σχέδιο μάρκετινγκ. Ο ρόλος του περιβάλλοντος, SWOT ανάλυση, ανάλυση κενού, ανάλυση πελατών. Ανάλυση ανταγωνισμού. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Μέθοδοι προσδιορισμού ζήτησης. Τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση. Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων. Στρατηγικές διοίκησης προϊόντος και μάρκας. Στρατηγικές τιμολόγησης. Στρατηγικές προβολής (ολοκληρωμένη επικοινωνία μάρκετινγκ). Στρατηγικές διανομής. Στρατηγικές για αναπτυσσόμενες, ώριμες και φθίνουσες αγορές. Στρατηγικές και διεθνείς αγορές. Στρατηγικές πολέμου μάρκετινγκ. Εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικού σχεδιασμού μάρκετινγκ.

 

 

Μαθήματα εαρινού εξαμήνου

 

Στο εξάμηνο αυτό ο φοιτητής εγγράφεται σε έξι (6) μαθήματα, δύο (2) υποχρεωτικά και τέσσερα (4) επιλογής υποχρεωτικά, με σύνολο τριάντα (30) ECTS (6 μαθήματα X 5 ECTS = 30).

 

α) Υποχρεωτικά

 

1.    (DGP_201) Έλεγχος και Ευστάθεια ΣΗΕ (Τομέας Σ.Η.Ε.).

(Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">a.t.alexandridis@ece.upatras.gr )

(Βοβός Παναγής, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">panagis@upatras.gr )

 

Περιεχόμενο

 

Κέντρο κατανομής φορτίου. Σύστημα ελέγχου ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδος. Έλεγχος αυτόματης παραγωγής σε ηλεκτρικά συστήματα. Αυτόματος έλεγχος φορτίου-συχνότητας γεννητριών. Διαίρεση φορτίου μεταξύ γεννητριών. Βέλτιστη ρύθμιση παραμέτρων. Βέλτιστος έλεγχος ΣΗΕ. Σύστημα ελέγχου τάσης γεννητριών. Μέθοδοι ελέγχου της τάσης ζυγών. Εγκάρσια χωρητική και επαγωγική αντιστάθμιση. Σύγχρονος αντισταθμιστής. Αστάθεια τάσης. Συγχρονισμός γεννήτριας σε άπειρο ζυγό. Μεταβατική ευστάθεια-βασικές έννοιες. Μέθοδοι μελέτης μεταβατικής ευστάθειας. Παράγοντες που επηρεάζουν την μεταβατική ευστάθεια. Επίδραση των συστημάτων ελέγχου συχνότητας - τάσης στη μεταβατική ευστάθεια. Εκτιμητής κατάστασης από τη ροή ισχύος γραμμών. Παρακολούθηση του συστήματος. Εντοπισμός εσφαλμένων δεδομένων. Απο-δοτικότερα δίκτυα μεταφοράς και ευέλικτα συστήματα διανομής. Δράση των ηλεκτρονικών ελεγκτών ισχύος στα FACTS. Διαταραχές που επηρεάζουν την ποιότητα ισχύος. Εξοπλισμός για τη δημιουργία ευέλικτων συστημάτων διανομής. Διακοπτικός εξοπλισμός στερεάς κατάστασης. Εγκάρσιοι και σειριακοί ρυθμιστές. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας: Διεθνείς εμπειρίες. Μορφές απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Προβλήματα και επιπτώσεις από την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού. Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Η βιομηχανία ηλεκτρισμού τον 21ον αιώνα.

 

2.    (DGP_202) Συστήματα Επικοινωνιών (Τομέας Τ/Τ.Π.).

(Στυλιανάκης Βασίλειος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή: Έννοια και μοντέλο επικοινωνίας. Βασικά μέρη και πόροι τηλεπικοινω-νιακών συστημάτων. Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα. Παραδείγματα. Σύντομη ιστορική αναδρομή. Αναλογική μετάδοση: Γραμμικές μέθοδοι διαμόρφωσης. Διαμόρφωση Πλάτους (Amplitude Modulation). Αποδιαμόρφωση. Διαμόρφωση Γωνίας. Διαμόρφωση Συχνότητας (Frequency Modulation). Διαμόρφωση και Αποδιαμόρφωση Σήματος FM. Επίδραση θορύβου στην αναλογική μετάδοση. Πολυπλεξία σημάτων. Διακριτή αναπαράσταση αναλογικών κυματομορφών: Θεώρημα δειγματοληψίας (επανάληψη). Ψηφιοποίηση (κβάντιση) αναλογικού σήματος. Θόρυβος κβάντισης. Παλμοκωδική Διαμόρφωση (PCM) και πα-ραλλαγές. Ψηφιακή μετάδοση βασικής ζώνης: Μοντέλο Ψηφιακής Μετάδοσης βασικής ζώνης. Γεωμετρική αναπαράσταση σημάτων. Ο χώρος σημάτων. Διαμόρφωση και αποδιαμόρφωση. Το κανάλι προσθετικού λευκού Γκαουσιανού θορύβου (AWGN). Προσαρμοσμένο φίλτρο. Μετάδοση M-PAM βασικής ζώνης. Πιθανότητα Σφάλματος. Ζωνοπερατή ψηφιακή μετάδοση: Μοντέλο Ζωνοπερατής Ψηφιακής μετάδοσης. Μιγαδική Περιβάλλουσα. Βαθυπερατό Ισοδύναμο Μοντέλο. Διαμόρφώσεις PSK, QAM και FSK. Πιθανότητα Σφάλματος. Παραδείγματα συστημάτων επικοινωνιών: Περιγραφή αναλογικών και ψηφιακών συστημάτων επικοινωνιών. Μαθηματικό Παράρτημα: Επανάληψη Τυχαίων Διαδικασιών και Βασικών Εννοιών Θεωρίας Σημάτων και Συστημάτων. Κρουστική Απόκριση Συστήματος. Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Στοχαστικές ανελίξεις. Στασιμότητα. Στατιστικοί μέσοι όροι, από κοινού ροπές, συσχέτιση. Φασματική Πυκνότητα Ισχύος. Παραδείγματα. Εργοδικότητα. Μετάδοση τυχαίων διαδικασιών μέσα από Γραμμικά Χρονικώς Αμετάβλητα Συστήματα. Η Γκαουσιανή τυχαία διαδικασία. Θόρυβος στενής ζώνης (narrowband).

 

β) Επιλογής υποχρεωτικά

 

Μαθήματα των κύριων επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

 

1.    (DGP_203) Μετατροπείς πηγής τάσης, αλληλεπίδραση με το δίκτυο, μέθοδοι ελέγχου τους.  

Ø  Τατάκης Εμμανουήλ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">e.c.tatakis@ece.upatras.gr

Ø  Καππάτου Τζόγια, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">joya@ece.upatras.gr

Ø  Μητρονίκας Επαμεινώνδας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">e.mitronikas@ece.upatras.gr

Ø  Αλεξανδρίδης Αντώνιος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">a.t.alexandridis@ece.upatras.gr

 

 

Περιεχόμενο

 

1.    Ανασκόπηση μετατροπέων συνεχούς τάσης σε συνεχή ελεγχόμενοι με την τεχνική PWM, κατηγοριοποίηση, ανάλυση διαφόρων τοπολογιών (Buck, Boost, Buck-Boost, Cuk κλπ), μετατροπείς συνεχούς τάσης σε συνεχή τύπου PWM με μετασχηματιστή απομόνωσης (Forward, Flyback, Push-Pull), προσομοίωση, λειτουργικά μοντέλα και μοντέλα συμπεριφοράς.

2.    Ανασκόπηση αντιστροφέων τάσης και ρεύματος με τρανσίστορ ισχύος, έλεγχος με μεθόδους SPWM (ασύγχρονη, σύγχρονη, προϋπολογισμένη), ανάλυση του αρμονικού περιεχομένου της τάσης εξόδου, φίλτρα, έλεγχος ρεύματος, προσομοίωση, λειτουργικά μοντέλα και μοντέλα συμπεριφοράς.

3.    Ανασκόπηση στις Σύγχρονες και Ασύγχρονες ηλεκτρικές γεννήτριες, Μετασχηματισμός Park, ανάλυση στατικής και δυναμικής συμπεριφοράς, Επαγωγικές γεννήτριες διπλής τροφοδοσίας, προσομοίωση με λογισμικά ανάλυσης ηλεκτρικών κυκλωμάτων.

4.    Τοπολογίες ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για φωτοβολταϊκά συστήματα, ανάλυση της λειτουργικής τους συμπεριφοράς.

5.    Τοπολογίες ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος για αιολικά συστήματα, ανάλυση της λειτουργικής τους συμπεριφοράς.

6.    Δομές ελέγχου μετατροπέων για φωτοβολταϊκά και αιολικά συστήματα, έλεγχος ανυψωτών τάσης, βαθμωτός και διανυσματικός έλεγχος αντιστροφέων.

7.    Μέθοδοι ανίχνευσης του σημείου μέγιστης ισχύος.

8.    Αλληλεπίδραση ηλεκτρονικών μετατροπέων ισχύος με το δίκτυο, κώδικες δικτύου, διεθνείς κανονισμοί, διατάξεις ανίχνευσης του μηδενός, συγχρονισμός, PLL, φαινόμενο νησίδας και μέθοδοι ανίχνευσης αυτού.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Τηλεπικοινωνίες και Τεχνολογία Πληροφορίας

 

1.    (DGP_204) Εφαρμογή των Ασύρματων Δικτύων στην Ενέργεια.

Ø  Καλύβας Γρηγόριος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ø  Μπερμπερίδης Κωνσταντίνος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">berberid@ceid.upatras.gr

Ø  Στυλιανάκης Βασίλειος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">stylian@upatras.gr

Ø   

 

Περιεχόμενο

 

Ασύρματοι πομποδέκτες και σύγχρονες τεχνολογίες. Αρχιτεκτονικές ασύρματων πομποδεκτών. Υψίσυχνο (RF) υποσύστημα δέκτη και παράμετροι σχεδίασης. RF υποσύστημα πομπού. Κρίσιμα υποσυστήματα του δέκτη (ενισχυτής χαμηλού θορύβου, μίκτες, τοπικός ταλαντωτής, φίλτρα). Κρίσιμα υποσυστήματα πομπού (σύστημα μετατροπής στη συχνότητα RF, ενισχυτής ισχύος, φίλτρα). Παραδείγματα σύγχρονων ασύρματων συστημάτων και οι δυνατότητες τους.

Θεωρία Γραμμών μεταφοράς: Κυκλωματικό ισοδύναμο. Τερματισμός γραμμών μεταφοράς. Συντελεστής ανάκλασης. Λόγος στάσιμου κύματος. Είδη γραμμών μεταφοράς.

Κεραίες: Είδη κεραιών. Μηχανισμός ακτινοβολίας. Άλλα στοιχεία.

Βασικές παράμετροι Κεραιών: Διαγράμματα ακτινοβολίας. Πυκνότητα Ισχύος. Κατευθυντικότητα. Κέρδος. Απόδοση. Απόδοση δέσμης. Εύρος ζώνης. Πόλωση. Σύνθετη Αντίσταση εισόδου. Εξίσωση Friis.

Κεραίες ευθύγραμμου σύρματος. Κεραίες μικροταινίας.

Μέθοδοι Διαμόρφωσης. Βασικές Αρχές Σχεδίασης Ψηφιακών Δεκτών. Ετεροσυσχετιστές-Προσαρμοσμένα Φίλτρα. Βέλτιστοι Δέκτες Ασυρμάτων Δικτύων. Ορθογώνια Διαμόρφωση Συχνότητας (OFDM). Διακριτή Πολυτονική (DMT). Τεχνική Φασματικής Εξάπλωσης (Spread Spectrum).

 

2.    (DGP_207) Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων.

(Κωτσόπουλος Σταύρος, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

o    Εισαγωγή στα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα.

o    Κυψελωτά δίκτυα κινητών επικοινωνιών.

-                 Γενικές αρχές της αρχιτεκτονικής δικτύων 2G / 2.5G / 3G / 4G

-                 Αναλυτική παραμετροποίηση της αρχιτεκτονικής των ασύρματων δικτύων των ευρωπαϊκών προτύπων GSM, GPRS, TETRA και UMTS (επίπεδο ραδιοδικτύου, επίπεδο μεταγωγής και επίπεδο διαχείρισης)

-                 Προχωρημένες τεχνικές διαχείρισης συχνοτήτων (άνω και κάτω ζεύξη) υπό τον περιορισμό της διασφάλισης αποφυγής συγκεκριμένων  τύπων παρεμβολών (ομοκαναλική παρεμβολή, παρεμβολή ενδοδιαμόρφωσης και παρεμβολή γειτονικού καναλιού)

-                 Τεχνικές διασύνδεσης σταθμών βάσης (BaseTransceiverStationsBTSs) με τους κύριους σταθμούς μεταγωγής (MasterSwitchingCentersMSCs)

-                 Διεπαφές διασύνδεσης (interfaces)

-                 Αρχές και παραμετροποίηση των διαδικασιών του κυψελωτού σχεδιασμού (cellplanning)

-                 Προχωρημένος χαρακτηρισμός ασύρματου καναλιού σε εσωτερικούς και εξωτερικούς γεωγραφικούς χώρους (εξειδικευμένα στατιστικά μοντέλα)

-                 Εκτίμηση της στάθμης του λαμβανομένου σήματος σε περιβάλλοντα που εμφανίζουν ισχυρές διαλείψεις (fading) και εξαγωγή της αντίστοιχης πυκνότητας πιθανότητας (pdf) και της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας (cdf)

o    Τεχνολογίες δορυφορικών δικτύων GEO, ICO και MEO.

-                 Αρχιτεκτονική των δορυφορικών δικτύων

-                 Παραμετροποίηση της διασύνδεσης των δορυφορικών δικτύων με τα επίγεια κυψελωτά ασύρματα δίκτυα

-                 Προχωρημένος χαρακτηρισμός δορυφορικού καναλιού.  (εξειδικευμένα στατιστικά μοντέλα)

-                 Προβλήματα και παράμετροι που εισάγονται κατά τη διάδοση του σήματος μέσα από τα ατμοσφαιρικά στρώματα (στατικοί και κινούμενοι ανακλαστές και περιθλαστές)

-                 Εκτίμηση της στάθμης του λαμβανομένου σήματος σε περιβάλλοντα που εμφανίζουν ισχυρές διαλείψεις (fading) και εξαγωγή της αντίστοιχης πυκνότητας πιθανότητας (pdf) και της αθροιστικής συνάρτησης πιθανότητας (cdf).

o    Παραμετροποίση και βελτιστοποίηση της Ποιότητας Παρεχομένων Υπηρεσιών (QualityofServiceQoS) για τα επίγεια κυψελωτά ασύρματα δίκτυα και για τα δορυφορικά δίκτυα. Μαθηματική εξαγωγή της συνάρτησης QoS με βάση τις εκτιμήσεις του Λόγου Σήματος προς Θόρυβο (SignaltoNoiseRatioSNR) και του Λόγου Απολαβής προς Ισοδύναμη Θερμοκρασία Θορύβου του συστήματος (GaintoSystemTemperatureGTsR).

o    Τεχνικές παράμετροι σύγκλισης και διαλειτουργικότητας ασύρματων τεχνολογιών (wirelesstechnologyconvergenceandinteroperability).

 

Project:  Θεωρητική σχεδίαση ασύρματου δικτύου για τηλε-έλεγχο παραμέτρων ενός δικτύου κατανεμημένης παραγωγής.

                 Λογισμικά Εργαλεία:Matlab, OPNET

 

Τρόπος εκπόνησης του Project:

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που θα επιλέξουν το συγκεκριμένο μάθημα θα χωρισθούν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα θα αναλάβει συγκεκριμένα καθήκοντα υλοποίησης και όλες οι ομάδες θα συντονίζονται από το υπεύθυνο μέλος/λη ΔΕΠ που θα αναλάβει/βουν τη διδασκαλία του μαθήματος. Η κάθε ομάδα θα παραδώσει το αντίστοιχο παραδοτέο σε συγκεκριμένη προκαθοριζόμενη ημερομηνία. Επίσης, πριν την τελική εξέταση του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα δομήσουν με βάση τα καθήκοντά τους την ολοκληρωμένη εργασία του project και θα την παρουσιάσουν σε ανοικτό ακροατήριο (παρουσίαση σε powerpoint). Η χρονική διάρκεια της παρουσίασης θα είναι 45 λεπτά. Οι εμπλεκόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές οφείλουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που  πιθανόν να τους υποβληθούν κατά τη διάρκεια της παρουσίασης.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

 

1.    (DGP_205) Μεθοδολογίες πρακτόρων λογισμικού.

Ø  Κουκιάς Μιχαήλ, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">mkoukias@upatras.gr

Ø  Γιαλελής Γιάννης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">gialelis@ece.upatras.gr

 

Περιεχόμενο

 

Πράκτορες Λογισμικού και Συστήματα Πρακτόρων, Αυτόνομοι Πράκτορες, Τεχνικές Ανάπτυξης Λογισμικού με Πράκτορες, Χαρακτηριστικά και ιδιότητες των πρακτόρων λογισμικού, Συστήματα πρακτόρων λογισμικού, Τεχνολογία πρακτόρων, Μοντελοποίησης Πρακτόρων, Μεθοδολογία Δημιουργία Πρακτοροστραφών Συστημάτων, Δια και Ενδο-πρακτορικός έλεγχος, Υπηρεσίες (SOA), Διεργασίες και Ροή εργασιών, Γλώσσα Εκτέλεσης Επιχειρηματικών Διαδικασιών (BPEL)). Επεξεργασία συναλλαγών WS, Θέματα ασφαλείας στις WS, Ανάπτυξη WS (κύκλος ζωής), Διαχείριση WS, Τάσεις και Προοπτικές των WS, Υπηρεσίες Παγκόσμιου Ιστού.

 

2.    (DGP_208) Συστήματα διαχείρισης πόρων.

(Δασκαλάκη Σοφία, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

 

Περιεχόμενο

 

Θα διδαχθούν τεχνικές βελτιστοποίησης για τη Διαχείριση Πόρων και συγκεκριμένα γραμμικός προγραμματισμός, αλγόριθμοι κατανομής φορτίου, ακέραιος προγραμματισμός, συνδυαστική βελτιστοποίηση, και τετραγωνικός προγραμματισμός. Επίσης, στοιχεία μη γραμμικού προγραμματισμού καθώς και ευρετικών μεθόδων βελτιστοποίησης. Οι εφαρμογές θα επιλέγονται, αλλά δεν θα περιορίζονται, από το πεδίο της ενέργειας και διαχείρισης ενεργειακών πόρων.

 

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης του Τομέα Συστημάτων και Αυτομάτου Ελέγχου

 

1.     (DGP_206) Αναγνώριση και απομόνωση σφαλμάτων στην παραγωγή και διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.

(Ναξάκης Ιωάννης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή. Εποπτεία και διαχείριση σφαλμάτων συστημάτων-ορολογία. Αξιοπιστία, Διαθεσιμότητα και Ασφάλεια Συστήματος. Μέθοδοι Ανίχνευσης Σφαλμάτων (ΜΑΣ). ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα σημάτων. ΜΑΣ βασισμένα σε μοντέλα διαδικασιών (αναγνώριση συστήματος). ΜΑΣ με χρήση παρατηρητών και εκτίμηση κατάστασης συστήματος. ΜΑΣ με χρήση κυρίων συνιστωσών. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων ταξινόμησης. ΜΑΣ με χρήση μεθόδων συμπερασμάτων. ΜΑΣ με χρήση αναγνώρισης συνόλου μελών. Εφαρμογές ΜΑΣ για κινητήρες συνεχούς ρεύματος. Εφαρμογές ΜΑΣ για γεννήτριες. Εφαρμογές ΜΑΣ σε συστήματα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 

Βιβλία:         

R. Iserman, Fault-Diagnosis Systems An Introduction from Fault Detection to Fault Tolerance, 2006, XVIII, 475 p., Springer Verlag.

A Survey of Fault Detection, Isolation, and Reconfiguration Methods, DOI: 10.1109/TCST.2009.2026285 .

R. Isermann, `Process Fault Detection Based on Modeling and Estimation Methods – A Survey’, In Automatica, vol. 20, no. 4, pp. 387-404, 1984.

V. Reppa and A. Tzes, ‘Fault Detection and Diagnosis based on Parameter Set Estimation’, In IET-J. of Control Theory & Applications, vol. 5, no. 1, pp. 69-83, 2011.

Transmission line fault detection and classification, DOI: 10.1109/ICETECT.2011.5760084 .

 

 

Μαθήματα των συμπληρωματικών επιστημονικών ενοτήτων

 

Ø  Μαθήματα ευθύνης άλλων Τμημάτων

 

 

 

1.     (DGP_212) Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Θεωρία και εργαστήριο) (Διδάσκεται από το Τμήμα Φυσικής)

(Γιαννούλης Παναγιώτης, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή. Βασικοί νόμοι. Eπαφή p-n. P-n junction σε μονοκρύσταλλο πυριτίου με προσμίξεις φωσφόρου και βορίου. Συντελεστής απορρόφησης της ακτινοβολίας. Αλλά υλικά CdTe, GaAs, InP. Ιδανικό Φωτοβολταϊκό. Αντίσταση σε σειρά και παράλληλη. Απόδοση και απώλειες. Φωτοβολταϊκά κρυσταλλικού, πολυκρυσταλλικού και άμορφου πυριτίου. Φωτοβολταϊκά ετεροεπαφών. Φωτοβολταϊκά Λεπτών υμενίων. Μικρομορφικό Πυρίτιο. Multijunction Solar Cells. Εφαρμογές Φωτοβολταϊκών. Φωτοηλεκτροχημικά Φωτοβολταϊκά. Μετρήσεις χαρακτηριστικών στο εργαστήριο και σε εγκαταστάσεις. LCA και οικονομοτεχνικές μελέτες.

 

3.     (DGP_213) Επιχειρησιακή Στρατηγική (Διδάσκεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

Ø  Δήμητρα Παπαδημητρίου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ø  Βαρβάρα Μυλώνη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

(Μπορούν να το επιλέξουν μέχρι 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

 

Περιεχόμενο

 

Εισαγωγή στη στρατηγική σκέψη, τη σημαντικότητα της στρατηγικής και της στρατηγικής διοίκησης. Ανάλυση του ευρύτερου - μάκρο εξωτερικού περιβάλλοντος και των επιδράσεων στη στρατηγική.  Ανάλυση του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος σε επίπεδο κλάδου. Αξιολόγηση των πόρων και ικανοτήτων της επιχείρησης. Στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού περιβάλλοντος - "αλυσίδα αξίας". Γενικές επιχειρηματικές στρατηγικές του Porter. Επιχειρησιακές στρατηγικές ανάπτυξης και σταθερότητας. Επιχειρησιακές στρατηγικές εξυγίανσης/διάσωσης. Άλλες στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Εφαρμογή και αξιολόγηση στρατηγικής.

 

4.     (DGP_214) Οργανωσιακή Συμπεριφορά (Διδάσκεται από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων)

       (Παναγιώτης Πολυχρονίου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. )

             (Μπορούν να το επιλέξουν μέχρι 3 μεταπτυχιακοί φοιτητές)

 

Περιεχόμενο

 

Οργανωσιακή Κουλτούρα. Επικοινωνία. Κίνητρα εργασίας και εργασιακή ικανοποίηση. Εργασιακό άγχος. Συμβουλευτική (Mentoring). Χαρακτηριστικά και δυναμική ομάδων - Ανάπτυξη εργασιακών  ομάδων. Ηγεσία - Συναισθηματική Νοημοσύνη.  Μετασχηματιστική και Συναλλακτική Ηγεσία. Διοίκηση Αλλαγών. Διοίκησης Συγκρούσεων.

 

5.         (DGP_215) Ενεργειακή Μετεωρολογία (Διδάσκεται από το Τμήμα Φυσικής)

(Καζαντζίδης Ανδρέας, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.">akaza@upatras.gr )

 

Περιεχόμενο

 

Αφορά τη χρήση της μετεωρολογίας στην εκτίμηση και πρόγνωση της ηλιακής και αιολικής ενέργειας. Παρουσιάζονται τα βασικά μοντέλα εκτίμησης και πρόγνωσης του ηλιακού δυναμικού σε διάφορες χωρικές και χρονικές κλίμακες με τη χρήση ψηφιακών απεικονίσεων του ουράνιου θόλου, δορυφορικών εικόνων και μοντέλων πρόγνωσης καιρού. Επίσης, οι φοιτητές διδάσκονται τις κατακόρυφες κατανομές του ανέμου σε επίπεδο και πολύπλοκο γεωγραφικό ανάγλυφο, τον υπεράκτιο άνεμο και την εφαρμογή μεθόδων αποτίμησης του αιολικού δυναμικού.