ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-2018 ΔΜΔΕ «Κατανεμημένη Πράσινη Ηλεκτρ. Ενέργεια …»

 

Ώρα

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

9-10

 

 

Εισαγ. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓ. & ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΒΑΣ (ΗΛ3)

 

 

10-11

 

 

Εισαγ. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓ. & ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΒΑΣ (ΗΛ3)

Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχοΚουμπιάς – Τοπάλης (ΗΛ8)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καζάκος (ΗΛ4)

11-12

 

 

Εισαγ. ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓ. & ΜΙΚΡΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΛΥΒΑΣ (ΗΛ3)

Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο Κουμπιάς – Τοπάλης (ΗΛ8)

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καζάκος (ΗΛ4)

12-13

 

Ευφυής έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων Γρουμπός (ΗΛ1)

 

Δίκτυα υπολογιστών για κατανεμημένο έλεγχο Κουμπιάς – Τοπάλης (ΗΛ8)

 

13-14

 

Ευφυής έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων Γρουμπός (ΗΛ1)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καζάκος (ΗΛ4)

 

 

 

14-15

 

Ευφυής έλεγχος ηλεκτρικών ενεργειακών συστημάτων Γρουμπός (ΗΛ1)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ Καζάκος (ΗΛ4)

 

 

 

15-16

Ενεργειακά Θέματα και περιβάλλον -Λευθ.--Γιαν.–Κιουτσ. -(Φυσικό)

 

Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων Κωτσόπουλος (ΗΛ1)

 

 

16-17

Ενεργειακά Θέματα και περιβάλλον Λευθ.--Γιαν.–Κιουτσ. -(Φυσικό)

 

Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων Κωτσόπουλος (ΗΛ1))

 

 

17-18

Ενεργειακά Θέματα και περιβάλλον Λευθ.--Γιαν.–Κιουτσ. -(Φυσικό)

 

Τεχνολογίες Σύγχρονων Ασύρματων Δικτύων Κωτσόπουλος (ΗΛ1)

 

 

18-19

Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Βοβός (ΗΛ2)

Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής Λογοθέτης (ΗΛ1)

Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. Αλεξαν.- Μπουρδ. (ΗΛ1)

 

 

19-20

Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Βοβός (ΗΛ2)

Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής Λογοθέτης (ΗΛ1)

Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. Αλεξαν.– Μπουρδ. (ΗΛ1)

 

 

20-21

Εξελιγμένα δίκτυα συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Βοβός (ΗΛ2)

Επικοινωνίες και έλεγχος για διαχείριση δικτύων κατανεμημένης παραγωγής Λογοθέτης (ΗΛ1)

Βέλτιστος και σθεναρός έλεγχος συστημάτων διανομής και παραγωγής ενέργειας. Αλεξαν.– Μπουρδ. (ΗΛ1)

 

 

Τα μαθήματα των άλλων Τμημάτων διεξάγονται σύμφωνα με το πρόγραμμα αυτών των Τμημάτων.

ΠΑΤΡΑ  28/9/2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΜΔΕ

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ν. Α. ΒΟΒΟΣ