ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-17

Α/Α

ΜΦ

ΕΚ

Μέλη ΤΕΕ

Στενή θεματική περιοχή ΜΔΕρ

1.       

Ανδρικόπουλος Κ.

Καλύβας Γρ.

Κουμπιάς Στ., Χούσος Ε.

Μετάδοση ενεργειακών παραμέτρων (κατανάλωση, παραγωγή) με τη Χρήση Τηλεμετρίας

2.       

Αντωνίου Β.-Α.

Γρουμπός Π.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Ν.

Τεχνοοικονομική μελέτη και ανάλυση υβριδικού συστήματος με ΑΠΕ (Φ/Β-Γεωθερμία) με τη χρήση ασαφών γνωστικών δικτύων

3.       

Γεωργιάδης Γ.

 

Κουμπιάς Στ.

Χούσος Ε., Καλύβας Γρ.

Κτιριακές ενεργειακές καταναλώσεις με σύγχρονες μεθόδους μέτρησης

4.       

Δάρμα Σ.

Κουμπιάς Στ.

Αλεξανδρίδης Α., Χούσος Ε.

Σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης κτιριακών ενεργειακών καταναλώσεων

5.       

Ζαχαράκης Δ.

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Ζαχαρίας Θ.

Μελέτη και ανάλυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο δίκτυο μέσης τάσης

6.       

Θωμόπουλος Γ.

Κουμπιάς Στ.

Χούσος Ε., Κουφοπαύλου Ο.

Ενεργειακή αποτύπωση Τμήματος ΗΜΤΥ και αλγόριθμος πρόβλεψης κατανάλωσης

7.       

Καραγεωργος Ζ.

Κουμπιάς Στ.

Χούσος Ε., Σερπάνος Δ.

Χρήση προηγμένων δικτυακών τεχνικών για κατανεμημένες ενεργειακές εφαρμογές

8.       

Κούτρας Κ.

Πυργιώτη Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Ζαχαρίας Θ.

Συμπεριφορά του εξοπλισμού ανεμογεννήτριας σε πλήγμα κεραυνού

9.       

Κρεμπενιός Δ.

Πυργιώτη Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Ζαχαρίας Θ.

Μελέτη βηματικών τάσεων και τάσεων επαφής σε πάρκο ανεμογεννητριών λόγων πλήγματος κεραυνού και/ή εμφάνισης σφάλματος

10.   

Κυριακού Δ.

Πυργιώτη Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Ζαχαρίας Θ.

Προσομοίωση ενεργειακού συστήματος υδριδίων μετάλλου-συστοιχίας κυττάρων καυσίμου

11.   

Μίχος Γρ.

Πυργιώτη Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Ζαχαρίας Θ.

Μεταβατική συμπεριφορά φωτοβολταϊκών διατάξεων

12.   

Νταλούκας Α.

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Ζαχαρίας Θ.

Μελέτη και ανάλυση αποτελεσμάτων πλήγματος κεραυνού σε ανεμογεννήτρια

13.   

Πριονάς Ε.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Λειτουργική απόκριση μικροδίκτυου με μικροπαραγωγές

14.   

Ρέζου Ε.

Λευθεριώτης Γ.

Καζαντζίδης Α., Βοβός Ν.

Προσομοίωση της λειτουργίας υβριδικού συστήματος ηλεκτρο-παραγωγής

15.   

Τζάφος Σπ.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Βοβός Π.

Έλεγχος βήματος πτερυγίου ανεμογεννήτριας μεταβλητών στροφών

16.   

Φωτόπουλος Ε.

Χούσος Ε.

Κουμπιάς Στ., Καλύβας Γρ.

Διαχείριση ενέργειας για οικονομία και ποιότητα ζωής σε επίπεδο ηλεκτρικής εγκατάστασης σπιτιού και επιχείρησης με χρήση ώριμων και πιστοποιημένων διατάξεων και συσκευών.

17.   

Χριστοφόρου Ν.

Κουμπιάς Στ.

Αλεξανδρίδης Α., Χούσος Ε.

Τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας σε περιβάλλον έξυπνης πόλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Α/Α

ΜΦ

ΕΣΚ

Μέλη ΤΕΕ

Θέμα ΜΔΕρ

1.       

Βεργίνη Ε.

Γρουμπός Π.

Τζες Α., Τρυπαναγνωστόπουλος Ι.

Συστήματα λήψης αποφάσεων για κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με χρήση ασαφών γνωστικών δικτύων

2.       

Βογιατζάκη Π.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Μοντελοποίηση εργαστηριακής Α/Γ

3.       

Γεωργουλάκη Δ.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Προσομοίωση εργαστηριακής Α/Γ

4.       

Δώδα Σοφία

 

Αλεξανδρίδης Α.

Γιαννακόπουλος Γ., Πυργιώτη Ε.

Έλεγχος και ευστάθεια διασύνδεσης συστήματος με διεσπαρμένη παραγωγή και χρήση ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος

5.       

Καλύμνιος Κ.

Πυργιώτη Ε.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

Μεταβατική συμπεριφορά γειώσεων ανεμογεννητριών

6.       

Καρβελάς Γιώργος

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Γρουμπός Π.

Ανάλυση και έλεγχος αυτόνομου συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής με φωτοβολταϊκή πηγή και ελεγχόμενους μετατροπείς

7.       

Κοτοπούλη Ε.

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Κουμπιάς Στ.

Προηγμένες μέθοδοι βασικών παραμετρικών δεδομένων μεγάλων αιολικών πάρκων στη διεσπαρμένη παραγωγή

8.       

Κωστούλα Θ.

Γρουμπός Π.

Τρυπαναγνωστόπουλος Ι., Τζες Α.

Εφαρμογή των μεθόδων ευφυούς ελέγχου στο σχεδιασμό κτιρίων με προδιαγραφές nZeb

9.       

Μαγεράκη Ι.

Τατάκης Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Μητρονίκας Ε.

Μελέτη και προσομοίωση λειτουργικής συμπεριφοράς μικροδικτύου

10.   

Μάκκας Γ.

Κουμπιάς Σ.

Αλεξανδρίδης Α., Χούσος Ε.

Προηγμένες Τεχνικές για Παρακολούθηση και Έλεγχο Κτιριακών Ενεργειακών Καταναλώσεων

11.   

Μεταλληνός Κ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Σύνδεση κυψέλης καυσίμου σε μικροδίκτυο

12.   

Μεταξάς Α.

Γρουμπός Π.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

Μοντελοποίηση και ανάλυση αυτόνομων υβριδικών ενεργειακών συστημάτων με Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (ΑΓΔ)

13.   

Μητρόπουλος Ν.

Γρουμπός Π.

Τζες Α., Αλεξανδρίδης Α.

Έξυπνη λειτουργία υβριδικών ενεργειακών συστημάτων

14.   

Παγανοπούλου Μ.

Γρουμπός Π.

Τρυπαναγνωστόπουλος Ι., Τζες Α.

Εφαρμογή μεθόδων ευφυούς ελέγχου στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων

15.   

Παναγόπουλος Ο.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Λευθεριώτης Γ., Περράκη Β.

Βελτίωση της απόδοσης υβριδικών φωτοβολταϊκών / θερμικών συστημάτων αέρα

16.   

Πανέτας Γ.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Λευθεριώτης Γ., Μαναριώτης Ι.

Διαχείριση ενέργειας και νερού σε αγροτοβιομηχανική μονάδα

17.   

Παπαευαγγέλου Α.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Πυργιώτη Ε.

Έλεγχος αυτόνομου συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής με κύρια πηγή αιολικό σύστημα και συστοιχία συσσωρευτών

18.   

Ριζιώτης Λ.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Υδροηλεκτρική παραγωγή από νερό ύδρευσης

19.   

Στυλιανού Χ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Λειτουργική απόκριση κυψέλης καυσίμου

20.   

Φέτσης Α.

Τατάκης Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Μητρονίκας Ε.

Εξομοίωση οικιακού φορτίου με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή

21.   

Φίκαρης Γ.

Τζες Α.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

ΧΡΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΓΙΑ ΚΥΒΕΡΝΟ-ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2014-15

Α/Α

ΜΦ

ΕΣΚ

Μέλη ΤΕΕ

Θέμα ΜΔΕρ

1.

Μακρυγιώργου Δ.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβος Ν., Πυργιώτη Ε.

Έλεγχος Αέργου Ισχύος στους Αντιστροφείς Μικροδικτύου για Στήριξη της Τάσης

2.

Μιχαλόπουλος Ι.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Γιαννακόπουλος Γ.

Έλεγχος Μετατροπέων Ισχύος DC/DC και DC/AC ως Διεπαφών Ισχύος στην Κατανεμημένη Παραγωγή

3.

Παπαγεωργίου Π.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Τζες Α.

Ανάπτυξη Στρατηγικών Ελέγχου Καταμερισμού της Ισχύος στους Αντιστροφείς Μικροδικτύου

4.

Τζάφος Σ.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Βοβός Π.

Έλεγχος Βήματος Πτερυγίου σε Ανεμογεννήτριες Μεταβλητών Στροφών

5.

Μπουλούμπασης Ι.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ., Τζες Α.

Συγχρονισμός μετατροπέα με μικροδίκτυο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μετατροπέων

6.

Καραγεώργος Ζ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Έλεγχος τάσης σε μικροπαραγωγές (χαρακτηριστική στατισμού Q-V ελεγκτή) με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα ΣΡ πηγών τάσης

7.

Λαγός Γ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Έλεγχος κατανομής φορτίου σε μικροπαραγωγές (χαρακτηριστική στατισμού P-f ελεγκτή) με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα ΣΡ πηγών τάσης

8.

Αυγέρης Λ.

Γρουμπός Π.

Αλεξανδρίδης Α., Τζες Α.

Μοντελοποίηση και Έλεγχος Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης

9.

Ζαφείρης Κ.

Γρουμπός Π.

Βοβός Ν., Τζες Α.

Μελέτη Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης με Χρήση Ευφυούς Ελέγχου

10.

Μπελογιάννη Β.

Γρουμπός Π.

Αλεξανδρίδης Α., Τζες Α.

Εφαρμογή Μεθόδων Ευφυούς Ελέγχου για Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας Κτιρίων

11.

Κόρκα Σ. (

Γρουμπός Π.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Ν.

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενός Μικροδικτύου με Ευφυή Έλεγχο

12.

Πλατσάκης Ο.

Τζες Α.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Ν.

Μείωση Πολυπλοκότητας Εξισώσεων Σύγχρονης Γεννήτριας

13.

Ξανθόπουλος Ι.

Χούσος Ε.

Κουμπιάς Σ., Μπίρμπας Α.

Μοντελοποίηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικών Καταναλώσεων στα Πλαίσια του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου

14.

Κωνσταντινίδης Ν.

Χούσος Ε.

Κουμπιάς Σ., Μπίρμπας Α.

Μοντελοποίηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικών Καταναλώσεων στα Πλαίσια του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου

15.

Γεραλής Ν.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Πυργιώτη Ε., Περάκη Β.

Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά στα Κτίρια και Αντικεραυνική τους Προστασία

16.

Τζίνης Χ.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Πυργιώτη Ε., Λευθεριώτης Γ.

Ενσωματωμένες Ανεμογεννήτριες στα Κτίρια και Αντικεραυνική τους Προστασία

17.

Τσαούσογλου Γ.

Σγάρμπας Κ.

Μάνεσης Σ., Κουνετάς Κ.(Επικ. Οικονομικών Επιστημών)

Διεσπαρμένη Παραγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Διανομής Ενέργειας

18.

Ανδρικόπουλος Κ.

Καλύβας Γ.

Κουμπιάς Σ., Χούσος Ε.

Μετάδοση Ενεργειακών Παραμέτρων (κατανάλωση, παραγωγή) με τη Χρήση Τηλεμετρίας