Α/Α

ΜΦ

ΕΣΚ

Μέλη ΤΕΕ

Θέμα ΜΔΕρ

1.      

Βεργίνη Ε.

Γρουμπός Π.

Τζες Α., Τρυπαναγνωστόπουλος Ι.

Συστήματα λήψης αποφάσεων για κτίρια μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης με χρήση ασαφών γνωστικών δικτύων

2.      

Βογιατζάκη Π.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Μοντελοποίηση εργαστηριακής Α/Γ

3.      

Γεωργουλάκη Δ.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Προσομοίωση εργαστηριακής Α/Γ

4.      

Δώδα Σοφία

 

Αλεξανδρίδης Α.

Γιαννακόπουλος Γ., Πυργιώτη Ε.

Έλεγχος και ευστάθεια διασύνδεσης συστήματος με διεσπαρμένη παραγωγή και χρήση ευέλικτων συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος

5.      

Καλύμνιος Κ.

Πυργιώτη Ε.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

Μεταβατική συμπεριφορά γειώσεων ανεμογεννητριών

6.      

Καρβελάς Γιώργος

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Γρουμπός Π.

Ανάλυση και έλεγχος αυτόνομου συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής με φωτοβολταϊκή πηγή και ελεγχόμενους μετατροπείς

7.      

Κοτοπούλη Ε.

Αλεξανδρίδης Α.

Πυργιώτη Ε., Κουμπιάς Στ.

Προηγμένες μέθοδοι βασικών παραμετρικών δεδομένων μεγάλων αιολικών πάρκων στη διεσπαρμένη παραγωγή

8.      

Κωστούλα Θ.

Γρουμπός Π.

Τρυπαναγνωστόπουλος Ι., Τζες Α.

Εφαρμογή των μεθόδων ευφυούς ελέγχου στο σχεδιασμό κτιρίων με προδιαγραφές nZeb

9.      

Μαγεράκη Ι.

Τατάκης Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Μητρονίκας Ε.

Μελέτη και προσομοίωση λειτουργικής συμπεριφοράς μικροδικτύου

10.   

Μάκκας Γ.

Κουμπιάς Σ.

Αλεξανδρίδης Α., Χούσος Ε.

Προηγμένες Τεχνικές για Παρακολούθηση και Έλεγχο Κτιριακών Ενεργειακών Καταναλώσεων

11.   

Μεταλληνός Κ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Σύνδεση κυψέλης καυσίμου σε μικροδίκτυο

12.   

Μεταξάς Α.

Γρουμπός Π.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

Μοντελοποίηση και ανάλυση αυτόνομων υβριδικών ενεργειακών συστημάτων με Ασαφή Γνωστικά Δίκτυα (ΑΓΔ)

13.   

Μητρόπουλος Ν.

Γρουμπός Π.

Τζες Α., Αλεξανδρίδης Α.

Έξυπνη λειτουργία υβριδικών ενεργειακών συστημάτων

14.   

Παγανοπούλου Μ.

Γρουμπός Π.

Τρυπαναγνωστόπουλος Ι., Τζες Α.

Εφαρμογή μεθόδων ευφυούς ελέγχου στα συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτιρίων

15.   

Παναγόπουλος Ο.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Λευθεριώτης Γ., Περράκη Β.

Βελτίωση της απόδοσης υβριδικών φωτοβολταϊκών / θερμικών συστημάτων αέρα

16.   

Πανέτας Γ.

Τρυπαναγνω-στόπουλος Ι.

Λευθεριώτης Γ., Μαναριώτης Ι.

Διαχείριση ενέργειας και νερού σε αγροτοβιομηχανική μονάδα

17.   

Παπαευαγγέλου Α.

Αλεξανδρίδης Α.

Βοβός Ν., Πυργιώτη Ε.

Έλεγχος αυτόνομου συστήματος διεσπαρμένης παραγωγής με κύρια πηγή αιολικό σύστημα και συστοιχία συσσωρευτών

18.   

Ριζιώτης Λ.

Βοβός Ν.

Γιαννακόπουλος Γ.,  Βοβός Παν.

Υδροηλεκτρική παραγωγή από νερό ύδρευσης

19.   

Στυλιανού Χ.

Βοβός Ν.

Αλεξανδρίδης Α., Βοβός Παν.

Λειτουργική απόκριση κυψέλης καυσίμου

20.   

Φέτσης Α.

Τατάκης Ε.

Αλεξανδρίδης Α., Μητρονίκας Ε.

Εξομοίωση οικιακού φορτίου με χρήση προγραμματιζόμενου λογικού ελεγκτή

21.   

Φίκαρης Γ.

Τζες Α.

Βοβός Ν., Αλεξανδρίδης Α.

Χρήση θεωρίας παιγνίων για κυβερνο-επιθέσεις σε συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας

Α/Α

Μεταπτ. φοιτητής

Θέμα μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας

1.

Μακρυγιώργου Δ.

Έλεγχος Αέργου Ισχύος στους Αντιστροφείς Μικροδικτύου για Στήριξη της Τάσης

2.

Μιχαλόπουλος Ι.

Έλεγχος Μετατροπέων Ισχύος DC/DC και DC/AC ως Διεπαφών Ισχύος στην Κατανεμημένη Παραγωγή

3.

Παπαγεωργίου Π.

Ανάπτυξη Στρατηγικών Ελέγχου Καταμερισμού της Ισχύος στους Αντιστροφείς Μικροδικτύου

4.

Τζάφος Σ.

Έλεγχος Βήματος Πτερυγίου σε Ανεμογεννήτριες Μεταβλητών Στροφών

5.

Μπουλούμπασης Ι.

Συγχρονισμός μετατροπέα με μικροδίκτυο και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ μετατροπέων

6.

Καραγεώργος Ζ.

Έλεγχος τάσης σε μικροπαραγωγές (χαρακτηριστική στατισμού Q-V ελεγκτή) με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα ΣΡ πηγών τάσης

7.

Λαγός Γ.

Έλεγχος κατανομής φορτίου σε μικροπαραγωγές (χαρακτηριστική στατισμού P-f ελεγκτή) με δυνατότητα τροφοδοσίας από ευρύ φάσμα ΣΡ πηγών τάσης

8.

Αυγέρης Λ.

Μοντελοποίηση και Έλεγχος Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης

9.

Ζαφείρης Κ.

Μελέτη Κτιρίων Μηδενικής Κατανάλωσης με Χρήση Ευφυούς Ελέγχου

10.

Μπελογιάννη Β.

Εφαρμογή Μεθόδων Ευφυούς Ελέγχου για Εξοικονόμηση και Διαχείριση Ενέργειας Κτιρίων

11.

Κόρκα Σ.

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ενός Μικροδικτύου με Ευφυή Έλεγχο

12.

Πλατσάκης Ο.

Μείωση Πολυπλοκότητας Εξισώσεων Σύγχρονης Γεννήτριας

13.

Ξανθόπουλος Ι.

Μοντελοποίηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικών Καταναλώσεων στα Πλαίσια του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου

14.

Κωνσταντινίδης Ν.

Μοντελοποίηση και Εξοικονόμηση Ηλεκτρικών Καταναλώσεων στα Πλαίσια του Έξυπνου Ενεργειακού Δικτύου

15.

Γεραλής Ν.

Ενσωματωμένα Φωτοβολταϊκά στα Κτίρια και Αντικεραυνική τους Προστασία

16.

Τζίνης Χ.

Ενσωματωμένες Ανεμογεννήτριες στα Κτίρια και Αντικεραυνική τους Προστασία

17.

Τσαούσογλου Γ.

Διεσπαρμένη Παραγωγή στα Έξυπνα Δίκτυα Διανομής Ενέργειας

18.

Ανδρικόπουλος Κ.

Μετάδοση Ενεργειακών Παραμέτρων (κατανάλωση, παραγωγή) με τη Χρήση Τηλεμετρίας