Σύμφωνα με το νόμο που απαιτούσε την επανίδρυση όλων των ΜΔΕ, εκδόθηκε το ΦΕΚ επανίδρυσης του ΔΠΜΣ στην ’’Κατανεμημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και τις προηγμένες δικτυακές υποδομές για τη διαχείριση και την οικονομία της’’. Μπορείτε να το κατεβάσετε στον υπολογιστή σας από εδώ.

Η διδασκαλία του μαθήματος Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8/3/2017 ώρα 11:00-14:00 στην αίθουσα Φ6

του Τμήματος Φυσικής.

 

Ο Διδάσκων Γ. Λευθεριώτης