Η διδασκαλία του μαθήματος Αιολική Ενέργεια & Ενέργεια του Νερού

θα ξεκινήσει την Τετάρτη 8/3/2017 ώρα 11:00-14:00 στην αίθουσα Φ6

του Τμήματος Φυσικής.

 

Ο Διδάσκων Γ. Λευθεριώτης